Prohlášení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Leonard spol. s r.o., IČO: 49101455 se sídlem Musílkova 1311/5, Praha 5 – Košíře, 150 00 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou: Leonard spol. s r.o., adresa: Komenského 188, Bohušovice nad Ohří, 411 56, e-mail: obchod@ileonard.cz, telefon: +420 725 851 111.


Leonard spol. s r.o. neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne společnosti Leonard spol. s r.o. tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy si osoba dobrovolně pošle poptávku za účelem využívání služeb Leonard spol. s r.o.. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány, ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.

Leonard spol. s r.o. si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy – vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě.

Uživatelé by si měli být vědomi skutečnosti, že některé informace o uživatelích mohou být automaticky sbírány v průběhu standardních operací našeho serveru (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies – elekronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Na žádost uživatele podnikne Leonard spol. s r.o. veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

Platné od 5.2.2020

Loading